Kontroll av elcentral och jordfelsbrytare 

Att regelbunden titta på din elcentral och kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar som den ska är viktigt för att förebygga elektrisk brand och andra jobbiga konsekvenser elfel kan leda till. Som privatperson kan det vara svårt att veta hur man ska gå tillväga för att kontrollera sin el. Självklart går det bra att anlita elektriker kode, dvs en fackman för jobbet men eftersom det bör göras regelbundet kan det vara ekonomiskt och praktiskt att lära sig hur det fungerar. 

Kontrollera elcentralen 

Elcentralen är propp- eller säkringsskåpet som ofta kan hittas i källaren eller hallen av bostaden. Det är din bostads elektriska hjärta där alla elledningar sitter. Säkringarna i centralen kan lösa ut eller propparna kan gå om någon ledning blir överbelastad. Olika säkringar eller proppar är kopplade till olika delar av bostaden. Du kanske upplevt ett strömavbrott i delar av din bostad någon gång? Då är det säkringen som ansvarar för den delen av bostaden som har löst ut. Hantera din elcentral med stor försiktighet och ta professionell hjälp från elektrikerngöteborg.se om du inte känner dig helt säker på hur du ska gå tillväga. Kontrollera följande: 

  • Känn på alla säkringar, är någon extra varm? Om en säkring är betydligt mycket varmare än de övriga kan det indikera på att ledningen är överbelastad. 
  • Är säkringarna märka? Av praktiska skäl bör varje säkring vara märkt med vilken del av bostaden de leder till. Om de inte är märkta bör du märka upp dem så du enkelt kan se vilken säkring som går vart om du får några framtida problem med elen. 
  • Är propparna skyddade ordentligt och hela inskruvade? Helst ska det finnas ett skyddsglas framför propparna för att undvika risk för farlig spänning. Vid kortslutning finns det även en risk för brand om skyddsglas saknas. Om någon propp inte är iskruvad ordentligt kan det leda till överhettning vilket även kan vara en brandfara. 
  • Har du problem med att säkringarna ofta löser ut? Då är det ett tecken på att något inte står rätt till eller att ledningarna är överbelastade. För att undersöka vad som orsakat problemet kan du prova att fördela alla produkter till kontakter som leds till olika säkringar alternativt att inte använda så många apparater samtidigt. Om problemet kvarstår bör du kontrollera alla anslutna produkters sladdar. Om problemet fortfarande kvarstår är det bäst att ta in en behörig elektriker som kan undersöka problemet. 

Kontrollera jordfelsbrytare 

  • Tryck på testknappen och kolla om jordfelsbrytaren slår ifrån som den är avsedd att göra. Om den inte fungerar bör den bytas ut eller repareras. 
  • Om din jordfelsbrytare slår ut av okänd anledning bör du ta hjälp av en behörig elektriker som kan undersöka vad det underliggande problemet kan vara.