Kontroll av elcentral och jordfelsbrytare 

Att regelbunden titta på din elcentral och kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar som den ska är viktigt för att förebygga elektrisk brand och andra jobbiga konsekvenser elfel kan leda till. Som privatperson kan det vara svårt att veta hur man ska gå tillväga för att kontrollera sin el. Självklart går det bra att anlita en fackman för jobbet men eftersom det bör göras regelbundet kan det vara ekonomiskt och praktiskt att lära sig hur det fungerar. 

Kontrollera elcentralen 

Elcentralen är propp- eller säkringsskåpet som ofta kan hittas i källaren eller hallen av bostaden. Det är din bostads elektriska hjärta där alla elledningar sitter. Säkringarna i centralen kan lösa ut eller propparna kan gå om någon ledning blir överbelastad. Olika säkringar eller proppar är kopplade till olika delar av bostaden. Du kanske upplevt ett strömavbrott i delar av din bostad någon gång? Då är det säkringen som ansvarar för den delen av bostaden som har löst ut. Hantera din elcentral med stor försiktighet och ta professionell hjälp från elektrikerngöteborg.se om du inte känner dig helt säker på hur du ska gå tillväga. Kontrollera följande:  read more