Olika begravningsceremonier

Oavsett vilken typ av begravningsceremoni du vill arrangera för din avlidne närstående kan du få hjälp av en begravningsbyrå. Nedan hittar du mer information om olika typer av begravningsceremonier, vad som kan ingå i en begravningsceremoni och några nya typer av ceremonier som blivit allt vanligare.

Olika traditioner

Oavsett din eller den avlidnes religiösa uppfattning kan du få hjälp av en begravningsbyrå att arrangera en ceremoni. Det gäller naturligtvis också om du vill arrangera en borgerlig ceremoni eller en minnesstund. Det är helt och hållet upp till dig och om den avlidne lämnat några särskilda önskemål. Personalen som tar emot dig på begravningsbyrån har säkert mångårig erfarenhet av att arrangera alla möjliga typer av ceremonier, så du behöver inte känna att du måste arrangera ceremonin på ett specifikt sätt innan du vänder dig till en begravningsbyrå.

Du kan också ta hjälp av en begravningsbyrå om du vill arrangera en liten ceremoni eller en ceremoni för dig själv.

Livesänd begravningsceremoni

Vid första anblick kanske det framstår som lite märkligt, men det har blivit allt vanligare att välja att direktsända begravningsceremonier. Det är egentligen en väldigt fin tanke eftersom det gör att personer som annars skulle ha svårt att närvara vid begravningen får en möjlighet att vara med på distans. Naturligtvis är det upp till den som arrangerar ceremonin hur ceremonin ska se ut och i vilket format den ska direktsändas. På samma sätt som att det är upp till den som arrangerar ceremonin hur många personer som ska bjudas in fysiskt.

Om du vill direktsända en ceremoni måste du också ha ett godkännande från de andra som är en del av ceremonin samt från den lokal där ceremonin arrangeras. Det här kan en begravningsbyrå hjälpa till att ordna om du vill arrangera en direktsänd begravningsceremoni.

Minnesstunder och juridik

Hos en begravningsbyrå kan du också få hjälp med att beställa minnessaker av olika slag eller att anordna en minnesstund. En minnesstund kan anordnas både som en del av en begravningsceremoni eller som en helt egen stund. Oftast sker minnesstunden i anslutning till begravningsceremonin, vilket ger alla anhöriga en möjlighet att tillsammans minnas den avlidna och få möjlighet att umgås tillsammans en stund efter ceremonin. Om du tar hjälp av en begravningsbyrå så kan de planera och hjälpa med legala frågor. Det kan exempelvis handla om jurudiska saker, eller att boka en begravningsbyrå och så vidare.

En begravningsbyrå kan också hjälpa dig att ordna minnessaker av olika slag. Exempelvis kanske du vill ha ett smycke som påminner dig om den avlidne eller en prydnadssak av något slag. De flesta begravningsbyråer samarbetar med olika parter som kan hjälpa dig att skapa en helt unik minnessak.