Så fungerar en autoklav

Inom sjukvården är det otroligt viktigt att man noga steriliserar sina instrument. Det finns mycket som kommer i kontakt med vätskor, bakterier och virus som sedan kan sprida sig. Det här är såklart väldigt farligt eftersom det kan leda till att sjukdomar sprider sig eller att människor förlorar sina liv.

För att förebygga det här steriliserar man alltså sina sjukhusinstrument. Nu kan man såklart inte diska provrör och olika redskap inuti en diskmaskin. Sakerna skulle slitas ut snabbt och du har fortfarande inte en garanti att det blir kliniskt rent. Istället använder man en autoklav, vilket är en maskin som steriliserar med vattenånga under övertryck.

Relativt dyra, men nödvändiga

Autoklaver är otroligt dyra och går på över 20 000 kronor. I många fall kan det bli så dyrt som 75 000 kronor. Det finns mini-modeller som går på cirka 10 000 kronor, men dessa har ett väldigt begränsat användningsområde och duger knappast för sjukhus och vårdkliniker.

Det är samtidigt inte konstigt att förstå varför priset är så högt. En autoklav har som uppgifter att först ta upp temperaturen till 121 – 134 grader under en längre tid vilket gör att luften evakueras och ersätts med ånga av hög kvalitet. Innan man gör det här så förvarar man sakerna i en förseglad SS-EN 868-påse. När autoklaven sedan är färdig så är sakerna steriliserade och man behöver inte oroa sig för att något ska hända efter att man har tagit ut sakerna.

Det här har visat sig vara en otroligt effektiv metod för att sterilisera saker och gör det mycket säkrare att sedan använda instrumenten.

Säkraste metoden som finns tillgänglig

Det här är just nu en av de mest effektiva och säkra metoderna som finns. Det har visat sig vara ett bra sätt för att faktiskt försäkra sig om att instrumenten är steriliserade innan man använder dem i jobbet. Det här är såklart viktigt för att förhindra till exempel att sjukdomar bryter ut på ett labb eller ett sjukhus, något som annars skulle kunna orsaka dödsfall helt i onödan.

Samtidigt är en autoklav effektiv. Ett sjukhus kan inte bara prioritera att det ska vara steriliserat, det är också viktigt att det sker inom en rimlig tid. Personalen kan inte vänta i all evighet och en autoklav har alltså visat sig vara väldigt snabb jämfört med andra mer förlegade metoder. Samtidigt är kostnaden för en autoklav mer överkomlig än andra alternativ.

Det finns inget som pekar på att autoklaven är på väg ut heller. De finns idag på så gott som alla sjukhus, vårdcentraler och labb.