Vilka golv kan genomgå golvslipning? 

Om man har ett trägolv kan det slitas ut, man kan få fläckar på det eller så repas golvet. Men att se skillnad på olika golv är inte så lätt, och även om man vet vilken typ av golv man har – hur ska man veta om det kan slipas eller inte? Man kan tro att alla golv som har någon form av träyta ska kunna slipas hur många gånger som helst men så är absolut inte fallet. Här tar vi upp lite mer kring vad som gäller för de olika golvtyperna, samt vad man bör tänka på vid en golvslipning. 

Kan man slipa parkett? 

Ett parkettgolv har i regel ett ytskikt av 2,5 millimeter trä. Vid en slipning räknar man med att cirka en millimeter slipas av. Det betyder att man maximalt kan slipa ett parkettgolv två gånger om det blivit slitet. Men ett parkettgolv kan alltså slipas och behandlas: googla på Golvslipning Stockholm pris. Undantaget är om fläckar eller repor nått mer än två millimeter ner i golvet. Då är det ofta bättre att byta hela golvet.

Slipa gamla trägolv 

Gamla, massiva trägolv, består av träplankor av olika material som lagts som golv. De är trä rakt igenom och kan variera i tjocklek. När det kommer till gamla trägolv är det i regel inget problem att slipa dem ens flera gånger. När det gäller de riktigt gamla trägolven bör man dock kontrollera deras tjocklek innan man börjar slipa. Ibland är det svårt att veta hur mycket någon slipat innan. Golven kan med andra ord ha tunnats ut riktigt ordentligt. Floor plan - Planritning

Går laminat att slipa? 

Om man har ett golv av laminat ska det inte slipas alls. Laminat är egentligen inget trägolv. Det har en kärna på omkring två millimeter av trä, men det träet är ofta MDF eller liknande material. Ovan på det finns bara ett någon millimeter tjockt, dekortryckt plastmaterial. Underst finns också ett bottenskikt. Börjar man slipa laminat kommer man slipa bort det dekorativa plastarket, och fram kommer kärnan av MDF. Ett golv av laminat kan inte heller lackas om eller oljas. Det räknas inte till varken parkettgolv eller trägolv och när det slits ut får man helt enkelt byta ut hela golvet. 

Slipa fanergolv 

Ett fanergolv liknar ett mellanting mellan parkettgolv och laminatgolv. Det tillhör dock ingen av kategorierna utan är en helt egen golvvariant. Det här golvet har ett ytskikt som är av tunn ädelträfaner. Golvet har sedan en kärna av HDF och längst bak finns ett baksidesfaner. Ytskiktet är dock bara någon enstaka millimeter, och eftersom man räknar med att en millimeter slipas bort vid golvslipning ska alltså inte heller det här golvet slipas.