Allt om elektriker

Att veta hur man ska sköta om och installera olika elektriska anläggningar är inte något som alla kan. Det krävs en stor kunskap och flera år av utbildning för att kunna utföra uppgifterna på ett säkert och noggrant sätt. Som tur är finns det elektriker vars jobb är att hjälpa dig just med det.

Vad innebär yrket elektriker?

Att vara elektriker innebär att man är en typ av hantverkare som inriktar sig på installation och service av elektriska anläggningar. Med elektrisk anläggning menas en anläggning som har elektrisk utrustning för bland annat omvandling, överföring och generering. Olika typer av elektriska anläggningar kan vara ett vägguttag, en elledning eller en elcentral. Alla som är elektriker jobbar inte med exakt samma sak utan yrket kan delas upp i fyra huvudtyper. Installationselektriker är en typ av elektriker som främst arbetar med elinstallation i nybyggnationer. En annan typ är industrielektriker som inriktar sig på jobb vid fabriker och industrier. En tredje typ av elektriker är svagströmselektriker, alternativt  kommunikationselektriker från https://elektrikeristockholmslän.se. Denna typ av elektriker har som huvuduppgift att utföra svagströmsinstallationer som larm, data och tele. Den sista typen är serviceelektriker som för det mesta jobbar vid fabriker och industrier.

Jobbet som elektriker är mycket varierande och innebär att du får vara på flera olika platser och utföra eltjänster i stockholm.

Utbildning

Om du vill bli elektriker så ska du på gymnasiet välja el- och energiprogrammet med inriktning på elteknik. Denna utbildning innehåller praktik i 15 veckor på olika arbetsplatser som ger dig möjligheten att få ta del av hur jobbet går till “på riktigt”. Att få komma ut i arbetslivet och pröva på ger dig även möjligheten att skapa ett nätverk som du kan behöva när det väl blir dags att söka jobb. Efter gymnasiet så ska du fullborda utbildningen genom att vara lärling i cirka ett år på en arbetsplats. När du är klar med din tid som lärling så ska Elbranschens centrala yrkesnämnd utfärda ett certifikat som visar att du har klarat av din utbildning. Om du vill fortsätta studera kan du göra det på yrkeshögskolan som erbjuder utbildningar inom elinstallationsområdet.

Lön och efterfrågan

Samtliga fyra huvudtyper av elektriker har goda möjligheter till arbete, då konkurrensen är liten. Medellönen för elektriker är 36 400 kr. De 25 % av befolkningen i Sverige som tjänar mest ligger på en lön över 36 400 kr. Har man en lön på över 26 700 kr så anses man även vara i den rikare halvan av befolkningen. Alltså är lönen för elektriker hög.

Faror som elektriker

Att jobba som elektriker medför olika risker att skadas. Några av riskerna inkluderar fall från höga höjder, elstötar, inandning av farligt damm och kontakt med asbest.